GOMA


KERSTIN HEDMAN

VERNISSAGE LÖRDAGEN DEN 17 FEBRUARI

 
 

  

                                                                                                                                 

                    

                                                                                        SENARE I VÅR:

     
                                            24 MARS  STEFAN JOHANSSON    I   MARJA SIKSTRÖM  28 APRIL

 
TIDIGARE:


   KIWA SAITO

 18 NOVEMBER - 22 DECEMBER 2017                   Kiwa Saito använder nål och tråd i stället för pensel och färg, när hon skapar sina bilder. Det är spännande att se hur hon utvecklar

                   sitt abstrakta bildspråk. Här finns en rik variation och en säker känsla för färg och form. Som den skimrande, röda halvcirkeln mot 

                   det ändlösa svarta.

 

                                     RÖD FORM                                                                                       TRÅDELSE   

 

                                   BLÅ FORM                                                                                                              ROSA FORM


                   På GOMA hänger Kiwas tygrullar med dagboksanteckningar. En broderad berättelse varje dag. En full rulle varje år. Livet och

                     konsten går ihop.  Kiwa iakttar det vardagliga livet runt omkring sig. Det ger inspiration till  en bildvärld, som blir berättelser om

                     våra liv.  Ofta känner man igen sig, ofta med ett leende. En kopp kaffe, en katt, några verktyg. 

 

 EN KOPP KAFFE

       OKEJ!

 EN KATT

 

 EN KONSOL

MÖTE MED TVÅ MOTORCYKLAR

MAN MED HUND I SNÖ
 

  VERKTYG


                     Naturen är ofta närvarande i Kiwas konst, liksom de överraskande mötena. Hon broderar ett hav med hundratals eller kanske

                     tusentals knutar av trådar i olika blå nyanser. Hon lägger till en båt med en sjökapten, som riktar in sitt kikarsikte på ett par sälar,

                     som nyfiket iakttar en sjökapten. Eller ett brudpar på ett broderat strösselgolv, som signalerar kärlek, fest och glädje. De tittar på

                     ett lejon, som betraktar ett brudpar. Varelser som delar samma jordklot. Se en utställning med färg, fantasi och humor!


                     Lars Okner


                                                                                                            - HAR NI GIFT ER?
 

    

HANS GOTHLIN 

9 SEPTEMBER - 15 OKTOBER 2017


                                                                                                                                                                                                                    Foto: Björn Inganäs


                    En intensivt röd målning får ljus och djup av lager på lager av färg. När bilden kompletteras med en metallplåt uppstår ett kraftfält,

                  där den ena halvan laddar den andra med energi och samtidigt får tillbaka skimrande guld. 


                                                                                               RÖD DIPTYK  I  olja, vax på plexi/järn
                                                                                                          

                      Jag ser inga gränser mellan måleri och skulptur i Hans Gothlins konst, snarare en dialog och ett intressant samspel. Olika
                   material och ytor kontrasterar ofta mot varandra. Plexiglas, aluminium, järn.  Svart, vitt, rött.
 
 

                              UTAN ORD  I   Olja på plexiglas  

 
               
 
En svart målning av Hans Gothlin bör man helst se i verkligheten. Då kan man se alla lager av färg som lagts på plexiglaset.
                    D
å kan man se spåren efter Hans slipningar av ytan och hur detta skapar rörelse och  liv.
   

RÖD DIPTYK   Olja, vax på plexiglas/järn

 

                    SVART DIPTYK  I  Olja, vax på                                     plexiglas/järn

                   2 FÄRGER  I  olja, vax på plexiglas  
 

              UTAN TITEL  I  skulpturer i järn

                             AROUND AND AROUND  I  skulptur i järn

                 

                  Hans berättar att han har hittat en ny frihet i sitt konstnärskap och hur nya kombinationer av verken har gjort skapandeprocessen

                  roligare. Se på bilden nedanför.  En skulptur framför en vit målning. De tunna järntrådarna formar spiraler som kan rymma ett

                  universum, när de möter din blick och dina tankar. Missa inte den upplevelsen på GOMA!


                    Lars Okner 

 

 

     

 

                                   GUNNAR OKNER  |  JOHANNES OKNER 

19 NOVEMBER 2016 -  8 JANUARI 2017


                                                                                                                                                               Foto: Björn Inganäs

                  Gunnar fångar ljuset i sitt måleri. Inspirationen kan vara ett mörkblått Kattegatt, en röd jord i Spanien eller en halmgul stubbåker
                     i Lerhamn. I Johannes bilder finns en originalitet och ett 
alldeles eget uttryck. Bildspråket är rent och enkelt. Men det enkla byggs
                     med detaljrik 
komplexitet. 


GUNNAR OKNER  |  ANDALUSIEN  |  olja på duk  |  98x95 cm

             JOHANNES OKNER  |  akryl på duk  |  91x76 cm

                   I Johannes bilder finns ofta en stor detaljrikedom att tränga in i, för öga och tanke. Variationerna tycks oändliga när han målar det,

                     när han målar det som ser ut som tecken, prickar eller partiklar. De går samman, för att sedan gå isär och ta nya riktningar. Det

                     skapar vågor av rörelse i bilden, men det ger också utrymmen för ljuset.

                  Johannes målar mest i svart och vitt. Till den här utställningen är några av bilderna på plastskivor med en baksida i blått eller rött.
                    Resultatet är starka bilder, som kan sätta ig
ång fantasin och nyfikenheten. Tolkningen lämnar han över till betraktaren.   

 
JOHANNES OKNER  |  akryl på plast  |  124x124 cm                                                                       JOHANNES OKNER  |  Del av akrylmålning på plast

 

GUNNAR OKNER  |  KATTEGATT  II  | olja på duk  |  79x78 cm

JOHANNES OKNER   |  tusch på papper  |  98x62.5 cm

 

                   Om man står framför en av Gunnars målningar kan man förundras över allt det ljus han lyckas ladda bilden med, i arbetet med

                     tunna lager på lager av oljefärger. Vi ser något mer än det djupblå, mörka havet. Han har fått bilden att skimra av ljus och mörkret

                     har jagats bort. Du kan nästan känna doften av tång och höra vattnets rörelser. Gunnars färger är aldrig bara gult, rött, blått eller

                     vitt. Det finns åtminstone hundra nyanser av blått, när han målade Kattegatt från sin ateljé i Nyhamnsläge i Skåne. Gunnar vill

                     knocka oss med sina färger, vill väcka våra känslor och göra oss medvetna om vår planets skönhet. Hans bildspråk är besläktat

                     med kärlekens. Sensuellt, lågmält, vackert. 

 

GUNNAR OKNER  |  MOT LERHAMN  |  olja på duk  |  103x100 cm


                   En av grundtonerna i Gunnars målningar är människans starka koppling till naturen. Han vill få oss att se allt det vackra omkring
                     oss,
som ingen äger mer än n
ågon annan. Solen, himlen, havet. En lergrå jord i Värnamo eller en röd i Andalusien.


GUNNAR OKNER  |  2 olja på  duk  |  21x20 cm


JOHANNES OKNER  |  olja på papper  |  100x70 cm

                   Johannes berättar att bilden ibland bråkar med honom. ”Bråket” kan ta dagar eller nätter. När han kommer på lösningen

                     föreställer jag mig att han kanske får samma känsla, som efter ett riktigt bra åk på skatebrädan. Flyt, fart och precision.

                     Mellan Gunnar och Johannes pågick alltid ett samtal om konsten och att de en dag skulle ställa ut sina bilder tillsammans. 

                     Nu visar vi 2 x Okner på GOMA!


                     Lars Okner


     

                                                                                                       

                                                 KRISTINA ERiKSSON

10 SEPTEMBER - 23 OKTOBER 2016 

                                                                                                                                                                                                                          Foto: Björn Inganäs

                  Kristina Eriksson utforskar i sin konst, vad det är att vara människa. Hon gör det med allvar, ömsinthet och humor. Resultatet är

                    konst som berör, iakttagelser från vardagen, med blicken mot universum.

                    Kristinas bildvärld speglar ofta den verklighet och vardag, som är hennes. Konsekvent följer hon sin alldeles egna väg. Bilderna och 

                    skulpturerna har ofta kopplingar till naturen. Lika ofta berättar de om de avtryck, som människan gör.

                    Ibland finns texter i bilderna. En tanke, en observation, något som hon hört sägas. Det personliga lyfts till något allmängiltigt.

                    Kristina väjer inte för det mörka och svåra. Smällarna vi fått i livet, revor, sprickor och hål ger en extra laddning åt hennes verk. Men

                    strax intill finns också humorn och skrattet. Och skönheten. Och kärleken till människan.

 OLJA PÅ DUK |  74x66 cm


               
   - Det får inte bli för perfekt. Då blir det ointressant, bara yta. Det sade Kristina till mig, när vi träffades i hennes ateljé i Höganäs
                     i somras.
                  Hennes keramiska skulpturer och Art pieces vittnar ofta om precis detta. En kant som varsamt har formats av Kristinas hand.
                    En skulptur som får ett hål eller en skåra, som får oss att titta lite extra och som kan ge medvind åt fantasin och tankarna.
                    Titta på de två stora kärlen längst ner bland bilderna. Kristina formade och brände först det vita. Ett stipendium gav henne idén
                    att l
åta gjuta en exakt kopia i brons. De två skulpturerna känns som ett bevis för att Ett + Ett inte alltid blir Två, utan något mycket större.
 

         SKULPTUR  |   h 12 cm

        AKVARELL/TECKNING |  38x29 cm 

 

         SKULPTUR  |  h 13 cm

             BLYERTS  |  40x33 cm

              AKVARELL/BLYERTS  |  40x33 cm

                     En man, som ser lite vissen ut, har i Kristinas bildvärld funnit en näckrosdamm. Han får en stor, röd näckros i sitt knä. Visst kan  

                   man känna igen sig i längtan efter skönhet och bekräftelse, i strävan efter att leva livet fullt ut.

                      En lysande gul påsklilja svävar i luften. Kristina lägger till mörk, svart botten och bilden får extra lyskraft och existentiell laddning.

                   Se Kristinas bilder och skulpturer på GOMA. Hoppas du blir berörd!


                     Lars Okner          AKVARELLER/TECKNINGAR BLYERTS  |  44x36 cm

         AKVARELLER/TECKNINGAR BLYERTS  |  44x39 cm

 

                        AKVARELL/BLYERTS  |  44x36 cm 

                         AKVARELL/BLYERTS  |  44x36 cm 

KERAMISK SKULPTUR  b 43 cm, h 10 cm

KERAMISK SKULPTUR  b 40 cm, h 10 cm

KERAMISK SKULPTUR  b 35 cm, h 13 cm

 

              OLJA PÅ DUK  |  180x120 cm

            OLJA PÅ DUK  |  180x120 cm

 

                              SKULPTURPAR  |   BRONS MED BLADGULD + STENGODSBRÄND PORSLINSLERA  |  h 24 cm 

 


             


LARS OLOF LOELD

                                                                   16 APRIL - 29 MAJ 2016


                                                                                                                                                       Foto: Björn Inganäs

                 Lars Olof Loeld blir först ut på GOMA. Ett närmast självklart namn för oss, eftersom både Björn och jag har en nära relation till

                     honom och till hans konst. Han bor med sin Karin i Strängnäs och i Sundre på Gotland och det mesta han gör är delbart med sju.

                  Han skapar sina bilder i en avskalad, enkel symbolik. Kvadrater, trianglar och linjer. Aftonhimlen, havet, skymningen, jorden. 

                  Rosa, ultramarinblått, grått, svart.  Lars Olof är alkemist i estetisk bemärkelse. Men han är inte ute efter att göra guld av oädla

                  metaller. Han vill skapa det andliga guldet, som han överlämnar till betraktaren, som sedan kan skapa vidare.  Ett hav utifrån en

                     horisontell, ultramarinblå linje. En sol färgar aftonhimlen rosa.

                  Lars Olof är också en poetisk alkemist. Så här skriver han i boken OM BILD:


                     I SIG ÄR BILDEN

                    HORISONTELLA SVAR

                    PÅ LODRÄTA FRÅGOR


                    Lars Olof Loelds bilder har alltid en naturlig tystnad. Men de har mycket bakom ryggen, säger han själv. När man tittar på en

                    målning, vill han att det ska kännas, som om man sitter och ser en solnedgång i havet.

                    Lars Olof har visats och visas på de flesta stora konsthallar och konstmuséer. Man har också kunnat se hans måleri på 

                    sommarutställning på järnbruket i Åminne. Själv har jag haft glädjen att möta honom i två filmer för Sveriges Television. Jag

                    fick tillfälle att förmedla min bild av denna mångfacetterade konstnär. En gigant inom den samtida konsten och samtidigt en

                    person som kan plocka fram en hoppande leksak på bordet för att  underhålla.

                Kan det bli bättre? Välkomna att möta Lars Olof Loeld på GOMA!


                 Lars Okner


O.P.D.  |  olja på duk 1998  |  115x103 cm


.

              Gouache på papper  |  31.5x30.8 cm

.         

              O.P.D.  |  olja på duk  |  49x49 cm

 
 

O.P.D.  |  olja på duk  |

   

         O.P.D.  | 3 olja på duk 1997  |  21.7x21.7 cm