GOMA

                                                                                        

GALLERY OF MODERN ART


                                                                             


Ett stort intresse för den samtida konsten var den gemensamma utgångspunkten, när Björn Inganäs och jag  öppnade vårt galleri i Värnamo i april 2016. Verksamheten i Värnamo och samarbetet med Björn har avslutats. Tack Ester-Marie och Björn för många trevliga stunder på galleriet! 

GOMA - Gallery of Modern Art lever vidare och flyttar till Kullahalvön i nordvästra Skåne. I min syn på konst finns en tro på att vi växer som människor om ögat får se och utmanas av intressanta bilder. Över ett konstverk kan nya möten ske och det kan bli många roliga och viktiga samtal. GOMA gör utställningar och ger idéer kring köp och hängning av konst till privatpersoner och till företag. 

Jag har haft förmånen att leva med konst både i jobbet och privat. På Sveriges Television har jag fått göra en lång rad olika kulturprogram och mött konstnärer här hemma och runtom i världen.  Min drivkraft har varit nyfikenhet på konsten och på konstnärerna. Min förhoppning är att genom GOMA få förmedla den glädje som konsten kan ge.  


                                                                                                                   Lars Okner